Testcase Korte Film

Testcase Korte Film

18 Oktober 2019 om 15:00, Amsterdam

Deze TESTCASE heeft een afwijkende opzet, om vraag en aanbod van korte films zo goed mogelijk te faciliteren. De ochtend bestaat uit feedbackgesprekken en de middag uit kennismakingsgesprekken.

  • Makers die een producent zoeken kunnen hun plan aan ons sturen. We kijken of het plan 'rijp' is om aan te bieden en coachen de makers naar een volgende versie als dat nodig of haalbaar is. (€150) Meer over Testcase.
  • Producenten die een plan zoeken kunnen dat alvast laten weten. Ze krijgen van ons een lijst met loglines. Op basis daarvan kiezen ze gesprekken. (€150)
  • Producenten die al een team met een plan hebben kunnen op 18 oktober gebruik maken van feedbackgesprekken (ochtend, €150)

We vragen producenten om makers voor wie ze geen plaats hebben op deze TESTCASE te attenderen. Met de makers kijken we ook naar andere routes:

De Ontmoeting (maximaal 6 minuten, deadline 6 november),
Ultrakort (4 korte animatiefilms, deadline 9 oktober),
Filmfonds Shorts (pas weer in 2020)
Filmfonds - Ontwikkeling Onderzoek & Experiment
Filmfonds - Ontwikkeling korte animatie
Cinecrowd (focus op financiering)
KORT! (deadline vermoedelijk 1 december 2019)

Mocht je situatie of planning hier niet precies in passen, neem dan contact met ons op.

 

Agenda

15 Nov
Ben jij mijn Filmdate? (3) 14:00, Amsterdam
06 Dec

Nieuws

TESTCASE Binnen een maand met je plan aan tafel bij een producent
TESTCASE Voor producenten
Een voet tussen de deur Scriptbank in Plot Magazine
Scriptbankmatch krijgt scenario-ontwikkeling Camiel Schouwenaar en Job Tichelman