Ontwikkelingsbijdrage DirectorsNL Fonds

05 Februari 2019
Ontwikkelingsbijdrage DirectorsNL Fonds

Het VEVAM Fonds stelt sinds 2017 gelden ter beschikking aan individuele regisseurs via het DirectorsNL Fonds. Regisseurs die tenminste één jaar zijn aangesloten bij VEVAM kunnen een bijdrage vragen ten behoeve van de ontwikkeling van een filmplan of de opzet voor een televisieprogramma. De eerste mogelijkheid is 1 april.

Het gaat hierbij om werkzaamheden in de fase voordat je naar een producent of omroep stapt. Regisseurs kunnen een bedrag van maximaal 5.000 euro aanvragen.
Het geld is bedoeld voor de periode vanaf het moment dat je een idee hebt en geld nodig hebt om dat idee uit te werken, voordat je ermee de boer op gaat. De gelden zijn uitdrukkelijk niet bestemd als bijdrage in de productiekosten.

Regisseurs die hun eigen scenario schrijven kunnen in een vroeg stadium bijvoorbeeld de arena verkennen of het beroep van hun hoofdpersoon researchen. Of met een scriptcoach gestructureerd de verschillende aspecten van hun plan verkennen. Met de ontwikkeling van een filmplan ben je al snel een maand bezig, waarin je je plan via een aantal versies aanscherpt. Mail ons als coaching wilt opnemen in de aanvraag. We hebben al honderden makers in deze fase gecoacht!

Lees meer over VEVAM en het DirectorsNL Fonds

Op twee momenten in het jaar kunnen aanvragen worden ingediend, vóór 1 april of 1 oktober. Aanvragen kunnen schriftelijk worden gericht aan Stichting VEVAM Fonds, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, of per mail aan svf@vevam.org.


Nieuwsarchief

Agenda

Nieuws

Ontwikkelingsbijdrage DirectorsNL Fonds Eerste aanvraagronde 1 april
Een keer per maand 5 gesprekken met makers van kansrijke plannen Op 1 februari start Scriptbank met Testcase
Nieuwe serie voor talent DE STRAAT Deadline 19 januari 2019
Een voet tussen de deur Scriptbank in Plot Magazine