Van idee tot pitchdocument

17 December 2019
Van idee tot pitchdocument

Vanaf 6 januari is Scriptbank gestart met een IDEEËNLAB. In februari zijn acht projecten voorgesteld aan producenten, waarvan er vier hebben geleid tot afspraken in maart.

Makers met prikkelende film- of televisie-ideeën (fictie) of met een uniek perspectief werken met een scriptcoach om daar in korte tijd een helder pitchdocument van te maken.

Projecten die zover zijn worden voorgesteld aan producenten. Die tekenen vervolgens in om kennismakingsgesprekken. Zoveel mogelijk op één middag, zodat zowel producenten als makers meerdere gesprekken hebben. 

Voor wie?

Het Ideeënlab is zowel voor nieuwe talenten als gevestigde makers. Bij ervaren makers zijn we vooral een klankbord voor aanscherping, met nieuwe makers moeten we het idee vaak meer 'uitgraven'. Met beide situaties heeft Scriptbank veel ervaring. We hebben daarvor drie verschillende coachingstrajecten. Verder moet een maker voldoen aan enkele basisvoorwaarden en dient de ambitie in verhouding te zijn met zijn of haar opleiding of ervaring.

Waarom?

Als je de stap maakt naar een producent wil je dat je plan het best mogelijke visitekaartje is. Makers zouden langer of gerichter moeten kunnen werken aan een goed idee tot de sparkle zichtbaar is. Met het Ideeënlab willen we projecten op een hoger niveau helpen brengen en producenten meer inzicht geven in de potentie van een idee en het talent of vakmanschap van de maker.

Meedoen?

Scriptbank komt graag in contact makers en producenten die projecten willen inbrengen of oppikken. We maken een vliegende start, maar we zijn ook bezig om het lab te financieren. Tot dan toe zullen de kosten (deels) moeten worden gedekt door makers en producenten zelf. Of lees meer over de kosten bij Ideeënlab.

Makers of producenten die willen meedoen aan (één van) de volgende gespreksrondes, kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier. Vragen? Mail ons. 
 


*Bescherming van ideeën en informatiedeling 

Het platform ontstond met de ervaring van honderden makers: dat je idee niet verder komt door als een kip op je gouden ei te blijven zitten. Ook wisten we dat bescherming het heetste hangijzer is voor makers.

Als een idee op Scriptbank staat kan de maker aantonen dat dat idee - mits uitgewerkt - van hem/haar is vanaf de datum van uploaden. Enkel geregistreerde bezoekers met een betaald account hebben toegang tot projecten, en die hebben ook de algemene voorwaarden geaccepteerd. Vervolgens kunnen makers aangeven of bezoekers eerst leestoestemming moeten vragen, waarbij ze zelf moet afwegen of ze deze extra drempel willen inbouwen. Als laatste zijn PDF's goed leesbaar maar niet downloadable of printable 

Producenten moeten vrij en onbelemmerd kunnen reageren op plannen, en daarom geeft Scriptbank nooit rechtstreeks door aan makers welke producent wat heeft gezegd. Wel gebruikt Scriptbank die informatie waarvoor die bedoeld is: om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen, en samen met makers betere beslissingen te kunnen nemen bij de ontwikkeling van hun idee.   

 

Nieuwsarchief

Agenda

17 Apr
14 Mei
15 Mei
Pitches Ideeënlab 15:00, Amsterdam

Nieuws

Online schrijverskamer iedere dinsdag, gratis
Snelle ideetest bij producenten Scriptbank start met IDEECHECK
Van idee tot pitchdocument Scriptbank start met IDEEËNLAB